Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Wzorem lat ubiegłych w Skoczowie podczas finału wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie organizuje MOTO-WOŚP. Imprezę rozpocznie przejazd pojazdów pożarniczych oraz samochodów marki BMW spod strażnicy głównymi ulicami miasta (Mickiewicza, Gustawa Morcinka, Górny Bór, Targowa, Ustrońska, Rynek, Bielska, Górecka) na Targowisko Zawiśle.

W programie:

  • malowanie farbami plakatowymi samochodu BMW
  • zamknięty odcinek specjalny (jak przed rokiem )
  • plac „do zabawy” na płycie targowiska przy pływalni Delfin
  • prezentacja pojazdów strażackich, w tym m.in. „przejażdżki” strażackim podnośnikiem koszowym z PSP Cieszyn.

Gość specjalny – Jerzy Tomaszczyk!!!!!!!

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie

koordynator Ryszard Mitręga

źródło: http://www.zstio-skoczow.pl/dla-uczniow/wosp

profil Facebook https://www.facebook.com/Toto-WospSkoczow

 

Regulamin
PRZEJAZDÓW POKAZOWYCH MOTOWOŚP 2016 w SKOCZOWIE

PRZEJAZDY POKAZOWE MOTOWOŚP 2016 w SKOCZOWIE jest imprezą towarzyszącą 24 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016 w Skoczowie. Impreza jest organizowana w oparciu o niniejszy Regulamin oraz Ustawę „Prawo o Ruchu Drogowym RP”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie organizując niniejszą imprezę umożliwia wytypowanym przez organizatora kierowcom samochodów sportowych odbycie przejazdów pokazowych na wydzielonym odcinku drogi. Impreza ma uatrakcyjnić finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016 w Skoczowie.

PROGRAM IMPREZY
Odprawa uczestników godz. 10:45
Rozpoczęcie przejazdów pokazowych godz. 11:00
Zakończenie przejazdów godz. 15:00

Zgłoszenia swoich samochodów do przejazdów na „odcinku specjalnym”
motowosp.skoczow@onet.pl
W zgłoszeniu proszę wpisać:
-Imię
-Nazwisko
-marka , model oraz moc samochodu
-zdjęcie w/w pojazdu

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Charakterystyka
Impreza przeprowadzona zostanie w ciągu jednego dnia w godzinach 11:00– 15:00. Trasę stanowi wydzielony w właściwym planie zabezpieczenia odcinek drogowy oraz fragment prywatnego terenu.

1.2 Data i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się 10 stycznia 2016 roku w Skoczowie na ulicy Rzecznej (za komisariatem) w godzinach 11:00 – 15:00.

2. ORGANIZACJA

2.1 Nazwa organizatora
Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczowie

2.2 Adres:
ul. Cieszyńska 10
tel (+48) 603 99 50 40

2.2 Osoby oficjalne
Koordynator imprezy z ramienia organizatora: Ryszard MITRĘGA

2.3 Liczba jeżdżących samochodów
– Maksymalnie 20

3. Obowiązki uczestników

3.1 Obowiązki uczestników
Do obowiązków kierowców biorących udział w imprezie należy:
3.1.1 Odbycie wszystkich przejazdów w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami.

3.1.2 Przez fakt udziału w imprezie kierowcy przyjmują do wiadomości, że uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas jej trwania. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących na imprezie i innych uczestników.
4. UBEZPIECZENIE

4.1 Kierowcy uczestniczący w testach muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie
OC i NNW. Weryfikacja ubezpieczenia odbędzie się przed startem testów.
4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w
stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
5. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

5.1 Miejsce i czas
godz. 11:00 – Start odcinka (ul. Rzeczna za Komisariatem Policji)
6. PROCEDURA STARTU

6.1 Procedura startu do przejazdu pokazowego będzie następująca:
Uczestnik będzie mógł rozpocząć pokonywanie odcinka tylko i wyłącznie za zgodą znajdującego się na starcie koordynatora imprezy, który po ustaleniu drogą radiową przygotowania odcinka zezwoli na rozpoczęcie przejazdu.
7. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS TESTÓW

● Koordynator imprezy mundur strażacki oraz żółta kamizelka z napisem „Straż”
● Osoby zabezpieczające trasę mundur strażacki
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Osoba reprezentująca organizatora Naczelnik OSP

Ryszard Mitręga Roman Kohut